ČESKÝ JAZYK pro 1. stupeň

 
 

 

 

Abeceda

https://skolakov1.sweb.cz/CJ2/abeceda/pismena2/a-z.htm

https://skolakov1.sweb.cz/CJ2/abeceda/slova/slova1.htm

www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/abeceda/abeceda1.htm

 

- Slova nadřazená a podřazená 

https://skolakov1.sweb.cz/CJ2/vyznamslov/souradna1.html

https://www.zslacnov.svitavy.cz/skola/testy/cestina/2/nadrazena_podrazena_slova/SNAP1.htm

 

- Slova protikladná - antonyma

https://skolakov1.sweb.cz/CJ2/vyznam/slovaprotikladna.html

 

- Slova souznačná - synonyma

https://skolakov3a.sweb.cz/CESKYJAZYK/pexeso/slovasouznacna.html

https://skolicka6.sweb.cz/SPOJOVACKY/SYNONYMA/SYNONYMA.html

 

- Slovo -  slabika

https://skolakov1.sweb.cz/CJ2/slabika/slabiky1.htm

https://skolakov2b.sweb.cz/%C4%8CESKYJAZYK/krizovkovehadanky1/krizovka1.htm

 

Druhy vět

https://skolakov1.sweb.cz/CJ2/vety/druhy1.htm

https://skolakov3a.sweb.cz/CESKYJAZYK/souveti/souveti1.htm

 

- Slova s ú, ů

skolakov1.sweb.cz/CJ2/hlasky/samohlasky/psani-%C3%BA-%C5%AF/vyber1.htm

 

- Pravopisně tvrdé a měkké souhlásky

skolakov2a.sweb.cz/tvrdesouhlasky-hy/TSH5.htm

skolakov2b.sweb.cz/%C4%8CESKYJAZYK/souhlasky/procvicovani-i-y1.htm

 

- Párové souhlásky

https://skolakov.webnode.cz/cesky-jazyk-3-trida/parove-souhlasky/

https://www.brumlik.estranky.cz/file/893/spodobac.htm

www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

 

3. ročník

 

- Vyjmenovaná slova po B

- Vyjmenovaná slova po L

www.pripravy.estranky.cz/clanky/vyjmenovana-slova-po-l---procvicovani.html

cesky-jazyk.okhelp.cz/vyjmenovana-slova/vyjmenovana-slova-po-l.php

- Vyjmenovaná slova po M

- Vyjmenovaná slova po P

skolicka6.sweb.cz/JEDNODUCHETESTY/SKOLAK2.htm

www.chmelkova.cz/cestina/vyjmenovana_slova/vs_p/vs_p1.htm

dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_007

- Vyjmenovaná slova po S

https://skolakov.webnode.cz/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/

- Vyjmenovaná slova po V

skolicka6.sweb.cz/JEDNODUCHETESTY/DELFINI.htm

www.chmelkova.cz/cestina/vyjmenovana_slova/vs_p/vs_p1.htm

- Vyjmenovaná slova po Z

https://skolakov.webnode.cz/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/

 

- Souhrnné procvičování vyjmenovaných slov

https://skolakov.webnode.cz/cesky-jazyk-3-trida/pravopisna-cviceni-vyjmenovana-slova/

 

- Určování slovních druhů

skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena/cviceniD1.htm

kaminet.cz/ces/slova/druhy151.php

https://v.vasiljevicova.sweb.cz/SLOVNI%20DRUHY.htm

www.chmelkova.cz/cestina/slovni_druhy/slovni_druhy1/slovni_druhy1.html

www.chmelkova.cz/cestina/slovni_druhy/slovni_druhy2/slovni_druhyII_1.html

https://www.chmelkova.cz/cestina/slovni_druhy/slovni_druhy3/slovni_druhyIII_1.html

https://skolicka6.sweb.cz/DRUHY/DRUHY.htm

https://www.chmelkova.cz/cestina/slovni_druhy/slovni_druhy1/slovni_druhy1.html

 

4. ročník

- Slovesa

skolakov4a.sweb.cz/CESKY_JAZYK/mluvnicke_kategorie_sloves/cviceni1.htm

https://skolakov3a.sweb.cz/CESKYJAZYK/slovesa/SLOVESA.swf

https://www.chmelkova.cz/cestina/slovesa/casovani_2/casovani_2_1.html

https://www.chmelkova.cz/cestina/slovesa/casovani_1/casovani_1.html

 

 

- Podstatná jména

vzory rodu středního

https://www.pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/opakovani-podstatnych-jmen.html

skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/koncovky/cviceni-mesto1.html

skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/koncovky/cviceni-more1.html

skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/koncovky/cviceni-kure1.html

skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/koncovky/cviceni-staveni1.html

rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_vzorypodjmen_rodstredni1.htm

rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_rodstredni_procvic1.htm

skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/vzory/cviceni1.html

 

vzory rodu ženského

rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_vzorypodjmen_rodzensky1.htm

www.chmelkova.cz/cestina/podstatna_jmena/sklonovani/doplnovaci%20cviceni/cviceni_rod_zensky/cviceni_II_1.html

skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/koncovky/cviceni-zena1.html

https://www.chmelkova.cz/cestina/podstatna_jmena/urcovani+vzor/podstatna_jmena1.htm

 

vzory rodu mužského

https://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_043

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/vzory_rodu_muzskeho.htm

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_vzorypodjmen_rodmuzsky1.htm

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_rodmuzsky_procvic1.htm

https://www.chmelkova.cz/cestina/podstatna_jmena/sklonovani/doplnovaci%20cviceni/cviceni_rod_muzsky/cviceni_III_1.html

- Vzorce souvětí

www.brumlik.estranky.cz/file/858/vzorcevet.htm

www.brumlik.estranky.cz/file/1007/vjs.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/veta-souveti/vetne-vzorce/cviceni1.htm

- je/ě

skolicka6.sweb.cz/DOPLNUJEME/PREDPONY1.htm

 

5. ročník

ČJ v 5. ročníku

www.chmelkova.cz/web_skolicka/cestina.html

https://rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk-5rocnik.html

pravopisne.cz/2011/10/pravidla-psani-s-z-vz/