Pro marody

Přejeme nemocným, ať jsou brzy zdraví jako . Určitě jste zvědaví, co jsme dělali. :) Tak tedy:
 
20.9.2019
ČJ - zopakovat vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná po V
    - uč. s. 15, 16/1a - ústně, b - sešit, c - ústně. 
            s. 16/2 - ústně
           
M - s. 10/54
   - s. 11/Připomeň si:, cv. 55, 59
    
AJ - procvičování čísel 1 - 100, uč. s. 4, pracovní sešit s. 4
   
 
19.9.2019
ČJ - zopakovat vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná po P
    - uč. s. 14/19
    - Čítanka s. 9
  
 M - s. 8 - jednotky objemu, cv. 45, 46, 47
     - s. 10/48
     - DÚ s. 10/50
 
18.9.2019
ČJ - zopakovat vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná po P
    - uč. s. 13/17
    - prac. sešit s. 4/7, 8, 9
    - DÚ - prac. sešit s. 4/10
       
M - s. 9
    
AJ - procvičování čísel 1 - 100, posílám pracovní list
   
 
17.9.2019
ČJ - zopakovat vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná po M
    - uč. s. 10/8 (zbývající slova na doplnění vypsat do sešitu)
    - uč. s. 12/13, 14, 15 - ústně
    - čítanka s. 8
    
M - s. 8/převody jednotek hmotnosti, vymýšleli jsme si příklady na převody jednotek hmotnosti, cv. 43, cv. 44 - modrý obdélník
    - opět jsme napsali pár čísel formou rozvinutého zápisu v desítkové soustavě viz s. 3/cv. 2
    - DÚ - s. 10/cv.53 (5 příkladů + zkouška)
 
    
AJ - high numbers - uč. s. 62, vypsat si tato čísla do sešitu
    - zopakovat si čísla 1 - 20
 
 
16.9.2019
ČJ - uč. s. 10/9, 10, 11 - ústně
    - uč. s. 10/8 (dokončit první odstavec - přepsat do sešitu) 
    - PS - s. 3 - dokončili jsme 
    - čítanka s. 5, 6, 7
    - DÚ - s. 10/8 - 2. odstavec - po výprodej, čítanka s. 7
    
M - s. 7/34, 36 - sešit
    - s. 8/38 - sešit, cv. 44 - folie
 
13.9.2019
ČJ - uč. s. 9/7
    - uč. s. 10/8 (přepsat do sešitu po: jazýčkem)
    - PS - s. 3/5
    
M - s. 7/29, 31
    
AJ - procvičování - představování se - zápis do sešitu
    - zopakovat si čísla 1 - 20
 
 
12.9.2019
ČJ - zopakovat vyjmenovaná slova po B, cv. na internetu, slova příbuzná, kořen slova - uč. s. 8,9/cv. 5, s. 9/6 - sešit
     - DÚ - vyjmenovaná slova  - papír - cv. 5 přepsat do sešitu
    
M - s. 5/Jednotky délky - sešit, cv. 22 - sešit 
    - s. 6/23, 25 - sešit, cv. 24 - ústně
  
 
11.9.2019
ČJ - prac. sešit - s. 5/1 - orientace v textu
    
M - s. 4/14, 15 
    - s. 5/16, 20
   - DÚ s. 5/19
 
AJ - rozhovor - představování se
    - pracovní sešit s. 3
    - zopakovat si čísla 1 - 20
 
 
10.9.2019
ČJ - zopakovat dělení hlásek na souhlásky a samohlásky
    - zopakovat si párové souhlásky - uč. s. 7/cv.3
    - prac. sešit - s. 3/4.
    - čítanka s. 5, 6
 
M - zopakovat rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě - viz cv. 2, str. 3, zaokrouhlování - s. 3/cv. 5b
   - DÚ s. 4/9
 
AJ - uč. s. 2 - 3
    - pracovní sešit s. 2
 
9.9.2019
ČJ - dělení hlásek na souhlásky a samohlásky
    - prac. sešit - máme hotovou celou stranu 2.
    - čítanka s. 4
 
M - rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě - viz cv. 2, str. 3, zaokrouhlování - s. 3/cv. 4, 5 a
 
6.9.2019
ČJ - s. 7/cv. 1, 2, 3
 
M - s. 3/1, 3
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
19.6.2019
ČJ - procvičovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z, 
    - čítanka s. 117 - 119
    - pracovní sešit -  dokončili jsme poslední cvičení a máme vypracovaný již celý pracovní sešit
    - písanka s. 30 
 
M - s. 49/35, 36 (dokončili jsme cvičení), 51/8 (2 sloupečky)
 
18.6.2019
ČJ - procvičovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z, 
    - uč. s. 207/2 - ústně, s. 208/3 - sešit
    - čítanka s. 117 - 119
    - pracovní sešit s. 40/ 2 
 
M - s. 48/25, 23, s. 49/33 (1 sloupeček), 36 (1 sloupeček)
 
17.6.2019
ČJ - procvičovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z, 
    - uč. s. 205/4 - ústně, cv. 5 - písemně
    - čítanka s. 108 - 110
    - pracovní sešit s. 41/ 2 
    - písanka s. 29
 
M - s. 48/22, 24
 
Aj - uč. s. 60 - ústně, pracovní sešit s. 58 - máme hotovo již z minulého týdne, s. 59 - také hotovo.
 
14.6.2019
ČJ -závěrečná písemná práce
    - pracovní sešit s. 39/3, 4 
 
M - s. 47/14
 
13.6.2019
ČJ - procvičovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z, 
    - opakování a procvičování na závěrečnou písemnou práci
    - pracovní sešit s. 39/1, 2 
 
M - písemná práce
 
12.6.2019
ČJ - procvičovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z, 
    -  věta: Maminka si koupila nový kabát - určit slovní druhy, pády podstatných jmen, sloveso, skladební dvojice - procvičování 
    - čítanka s. 108 - 109
    - pracovní sešit s. 38/1 - b, s. 39/1 dole
 
M - s. 46/12
   - s. 47/13
   - zaokrouhlování
  
 
11.6.2019
ČJ - procvičovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z, slovní druhy, pády podstatných jmen
    - s.199 - přečíst všechna Zopakujte si:, vypsat do sešitu vzorová souvětí z Pamatujte si, zbytek úkolů ústně, s. 200/6, 7 - ústně,
      s. 201/8 - ústně
    - čítanka s. 104, 106, 107
    - pracovní sešit s. 38/1 
 
M - s. 45/4
   - s. 46/ 7, 8, 11 (1. sloupeček)
  
 
10.6.2019
ČJ - procvičovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z, slovní druhy, pády podstatných jmen
    - s.197/1, s. 198/2 - ústně
    - čítanka s. 103  
 
M - s. 45/2
   - DÚ s. 45/6 (6 příkladů)
 
7.6.2019
ČJ - procvičovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z
    - s.196/15 
 
M - s. 44 - konstrukce trojúhelníku  
 
 
6.6.2019
ČJ - procvičovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z
    - s.196/14 a,b - ústně, c - do sešitu stačí 5 vět. Vynechávej mezi větami řádky. :)
    - opakovali jsme učivo na závěrečnou písemnou práci - viz pracovní list, který jsem poslala. (Lucinka a Štěpánka to zvládnou levou zadní zítra. Vám jsem ho, holky, neposílala.  :) )                                         
   
M - s. 42/28 (2 sloupečky), cv. 27, cv. 33 (2 sloupečky)  
 
5.6.2019
ČJ - procvičovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z
    - s.194/8
    - s.194/11 - DÚ 
    - s. 195 - ústně
    - čítanka s. 100 - 101                                            
   
M - s. 41/17, 21 (2 sloupečky), cv. 24 (2 sloupečky)  
 
31.5.2019
ČJ - procvičovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z
    - 190/1, 2 - ústně                                             
    - pracovní sešit  - s. 37/3
    - písanka s. 24
 
M - s. 38/1, 2, 3
   
 
 
29.5.2019
ČJ - procvičovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z
    - 187/2 - ústně, 188/4 - ústně, podtržená slova vypsat do sešitu a určit slovní druhy
    - procvičovali jsme slovní druhy - diktát 10 slov - nad ně napsat číslicí slovní druh                                             
    - pracovní sešit  - s. 37/2
    - Mikeš po str. 138
 
M - s. 36/23, 24
   - s. 36/30 DÚ
 
28.5.2019
ČJ - procvičovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z
    - ústně jsme časovali slovesa z vyjmenovaných slov
    - procvičovali jsme slovní druhy - diktát 10 slov - nad ně napsat číslicí slovní druh
                                                   - Na louce poletuje motýl. (určit slovní druhy)
    - pracovní sešit  - s. 37/1
    - čítanka s. 98, 99
 
M - s. 33/10, 12
   - s. 34/13, 18 (3 sloupečky), zbývající tři sloupečky - DÚ
 
AJ - Months - uč. s. 63 
 
27.5.2019
ČJ - procvičovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z
    - uč. s. 187/1 (viz úkoly u cvičení)
    - ústně jsme časovali slovesa z vyjmenovaných slov
    - uč. s. 188/3 - ústně
    - písanka s. 26
    - DÚ s. 188/5
 
M - s. 33/8, z cv. 11 - 1. sloupeček, procvičovali jsme zaokrouhlování na desítky a stovky
  
24.5.2019
ČJ - procvičovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z
    - slovesa - osoba, číslo, čas, podstatná jména - pád, číslo, rod
    - pracovní sešit s.  36 - dokončili jsme
 
M - s. 30 - čtyřúhelníky
 
23.5.2019
ČJ - procvičovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z
    - opakovali jsme slova souznačná, řazení slov podle abecedy
    - pracovní sešit s. 35 - dokončili jsme
 
M - s. 32/2 (zelený), 5 (3 sloupečky)
  
 
22.5.2019
ČJ - dnes byly tři hodiny českého jazyka, v 1. hodině jsme procvičovali řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z
    - s. 185/2
    - 2. hodina ČJ - slohové úkoly - s. 185 - 187/1
    - 3. hodina ČJ - četli jsme si pověsti, procvičovali učivo na tabletech
 
M - s. 30
   - DÚ - s. 29/12
 
21.5.2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z
    - s. 183/1, s. 184 - tabulka slovesných tvarů, které vyjadřují minulý čas, ! Pamatujte si:
    - pracovní sešit s. 35/1a), s. 36/1
    - čítanka s. 96, 97
 
M - s. 29/7, 11, 14
 
20.5.2019
Dopravní hřiště v Pohořelicích
 
17.5.2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z
    - s. 183/3, 4 
    - pracovní sešit s. 35/4
 
M - s. 29/8, 9, 10
 
16.5.2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z
    - uč. s. 181 - Pamatujte si:
    - s. 182/2 - z prvního odstavce vyhledat a vypsat infinitivy, zbytek cv. ústně
    - pracovní sešit s. 35/1, 2, 3
 
M - s. 28/ 1, 2
DÚ - s. 28/4  (3 sloupečky) 
 
15.5.2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z
    - uč. s. 180 - Pamatujte si:, cv. 3, 4 (z tohoto cvičení stačí dva větné celky - tj. po...se učíme.)
    - s. 181/1 - ústně
 čtení - v uč. - s. 121 - 124 - ústně
 
M - s. 27/19, 22
DÚ - sloupečky 129, 130 (2 . 10 příkladů - dělení se zbytkem)
 
14.5.2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z
    - pracovní sešit s. 34 - dokončit
 
M - s. 27/15
 
AJ - opakovat věty a slovíčka, s. 54 
 
13.5.2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z
    - s. 179 - ústně, s. 180/2 - písemně, 
    - pracovní sešit s. 33/2, 3, 4
 
M - s. 26/6, 7
   - s. 26/9 ( z každého sloupečku 4 příklady)
   - s. 26/12 (4 sloupečky) - DÚ
 
AJ - opakovat věty a slovíčka, pracovní sešit s. 53
 
10.5.2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z
    - pracovní sešit s. 33/1
 
M - s. 25/2 - dokončit
   - s. 25/5
 
9.5.2019
branný den
 
8.5. 
Státní svátek
 
7.5.2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z
    - s. 177/1, s. 178/PAMATUJTE SI, 2, 3, 4
 
M - s. 25/2 - 3 sloupečky
 
6.5.2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z
    - s. 175/3, s. 176 - PAMATUJTE SI!, cv. 5, 6 - ústně
 
M - s. 24
 
3.5.2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z
    - zopakovat podst. jm. a pády - s. 174/1 
    - pracovní sešit s. 34/1
    - písanka s. 22
 
M - s. 18/3, 4
 
2.5.2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z
    - zopakovat podst. jm. a pády - s. 172/3, s. 173/2 
    - pracovní sešit s. 32/4, 3b
 
M - s. 23/8 - : 10 a 100 , cv. 9
 
AJ -  PL, zopakovat dny v týdnu, zopakovat slovní zásobu z předchozích lekcí, znovu procvičit čtení vět v prac. sešitu na s. 51
 
30.4.2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z
    - zopakovat podst. jm. a pády - s. 172/1, 2, 
    - zopakovat slovesa - co vyjadřují, uč. s. 172/2 
    - pracovní sešit s. 32/2, 3a
 
M - s. 23/8 - folie , cv. 10
 
AJ -  uč. s. 51, pracovní sešit  s. 51/7 - vypracovat, naučit se číst věty z tohoto cvičení. Doma procvičit také čtení vět v učebnici na s. 50.
 
29.4.2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z
    - s. 152/3 - posílám tabulku, uváděli jsme další příklady - ústně 
    - zopakovat pády a pádové otázky, vyskloňovat slovo voda
    - zopakovat slovesa - co vyjadřují - uč. s. 173/1 - ústně
    - pracovní sešit s. 32/1
   
M - s. 22/1- posílám tabulku, 3, 4 - posílám tabulku, opakování dělení se zbytkem
 
AJ - opakování slovíček a vět, pracovní  sešit s. 50/6 a 51/8
 
26.4.2019
Projektový den - Den Země
 
 
25.4.2019
Dnes bylo pár dětí na závodech, takže jsme opakovali učivo spíše formou her a soutěží.
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z
    - s. 151/1 - ústně
   
M - s. 16/50, opakování dělení se zbytkem
 
24.4.2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z
    - vracíme se ke slovním druhům (zopakovat přídavná jména, slova významem opačná) - s. 151/2 - písemně
    - slohové úkoly - s. 108 - 111 
    - písanka s. 19
   
M - s. 21/13, 14, 15
 
23.4.2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z
    - pracovní sešit s. 30/1 - dokončit, s. 31 - doplnit chybějící písmena
    - čítanka s. 90,91
    - písanka s. 18, 20
   
M - s. 20/7, 8, 9, 10
 
 
17.4.2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z
    - uč. s.  115 - ústně
    - pracovní sešit s. 29 - dokončit, s. 30/2
   
M - s. 19/5, s. 18/1, 2
 
 
15.4.2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z
    - uč. s.  112/ cv. 2, pracovní sešit s. 29/1, 2
   
M - s. 17/56, 57
 
11.4.2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z
    - uč. s.  106/ cv. 2 - písemně, pracovní sešit s. 28/1, 2
   
M - vypsat násobky 9,  s. 16/45, procvičovali jsme písemné sčítání a odčítání
 
5.4.2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V
    - uč. s.  103/ cv. 7, 8 - písemně, pracovní sešit s. 25 - celá
   
M - s. 13/32, Přenášení úseček - s. 11
 
4.4.2019
divadlo
 
3.4.2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S
    - uč. s.  103/ cv. 9 - písemně, pracovní sešit s. 24
    - písanka s. 17 - dokončili jsme
    
 M - s. 13/31
 
2.4.2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S
    - uč. s. 101/3, 4 - písemně, cv. 5 -  ústně
    
 M - s. 12/22, 26, cv. 25 na folii
 
1.4.2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S
    - řada vyjmenovaných slov po v - https://www.youtube.com/watch?v=pMt4UcXr62I
    - uč. s. 100 - učili jsme se řadu vyjmenovaných slov po v - přepsat do sešitu
    - nastříhat obrázky s vyjm. slovy - řadit ve správném pořadí
 M - s. 6
 
29. 3. 2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S
    - pracovní sešit - s. 23 - dokončit
    - písanka s. 16
 M - s. 10/16,17 
 
28. 3. 2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S
    - uč. s. 167/14 - ústně, 169/1 - ústně
    - pracovní sešit - s. 23/1 
ČJ - 2. vyuč. hodina - s. 168, 169 - Popisujeme osobu - ústně
ČJ - 3. vyuč. hodina -Mikeš, písanka s. 15 - dokončit
M - s. 9/ 14, 15 - na folii, ústně
 
27. 3. 2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S
    - Vyjmenovaná slova po S - uč. s. 99/5 na folii
    - pracovní sešit - s. 22 - celá
    - s. 168, 169 - Popisujeme osobu - ústně
    - písanka s. 15
M - s. 9 - na folii
 
26. 3. 2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S
    - Vyjmenovaná slova po S - uč. s. 100/6 jen slova na doplnění
    - pracovní sešit - s. 21/1, 2 - dole 
    - písanka s. 15
M - s. 5/27 , s. 8 
AJ - opakování a procvičování - pracovní sešit s. 46, 47
 
25. 3. 2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S
    - Vyjmenovaná slova po S - uč. s. 99/3 ústně
    - pracovní sešit - s. 20/1- dole - řada vyjm. slov po S, s. 21/1, 2, 3
    - písanka s. 15
M - s.5/23 (2 sl.), cv. 25 (4 př. a zk.), cv. 27 (4 př. a zk.), s. 7 - ústně
  
22. 3. 2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S
    - Vyjmenovaná slova po S - uč. s. 98 - přepsat do sešitu, s. 98/cv. 2 - do sešitu
    - písanka s. 12
M - s.4/14, 16
  
 
21. 3. 2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P
    - Vyjmenovaná slova po S - uč. s. 98, https://www.youtube.com/watch?v=_-7xFETdiFg, nastříhat si obr. s vyjm. slovy - skládat podle       
       správného pořadí, naučit se řadu vyjm. slov po s
M - Matematický klokan
 
20. 3. 2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P
    - zopakovat pády podstatných jmen - uč. s. 164 - Pamatujte si, s. 165/10 - 2. sloupeček, 166/11 -  ústně, cv. 12 - sešit   
    - písanka s. 14
 
M - 3. díl - s. 3/1,2,8 - sešit, cv.5 - s papírovými mincemi, cv. 6,7 - ústně
 
19. 3. 2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P
    - zopakovat pády podstatných jmen - uč. s. 164 - Pamatujte si, 165/8, 9 -  ústně, s. 165/10 - 1 sloupeček       
    - prac. sešit  - s. 15/ 4, s. 16/1- dole 
    - písanka s. 12
M - s. 55/3a - folie, cv.  5, 6, 8 - do sešitu
 
18. 3. 2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P
    - pád podstatných jmen - uč. s. 164 - Pamatujte si, 164/6 - ústně       
    - prac. sešit  - s. 15/ 4, s. 16/1 
 
M - s. 54/6, 7, s. 55/2a - do sešitu
   
 
15. 3. 2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P
    - pád podstatných jmen - uč. s. 163/5 - ústně, do sešitu si napsat 7. pádů - viz s. 164 Pamatujte si!       
    - prac. sešit  - s. 15/ 3 
 
M - s. 52/ 30 - folie, 54/1, 2, 3 - folie, s. 54/4, 9 - do sešitu
   
 
14. 3. 2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P
    - rod podstatných jmen - uč. s. 159/1, 160/ 2 - ústně      
    - prac. sešit  - s. 14 celá strana
    - Mikeš - s. 85, 86
 
M - s. 52/ 28 - sešit, 53/ 32,33 - folie
     - Bystré počítání
 
AJ - uč. s. 44 - číst, pracovní sešit s. 44
 
 
13.3. 2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P
    - uč. s. 157/4 - ústně 
    - číslo podstatných jmen - uč. s. 158/1 - ústně, s. 159/2 -  ústně, Pamatujte si !, s. 159/3 - sešit        
    - prac. sešit  - s. 13 - dokončit, s. 15/1,2
    - Mikeš - s. 85, 86
 
M - s. 51/ 17, 18, 22 - sešit
     - Bystré počítání
 
 
12.3. 2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P
    - Co vyjadřují podstatná jména - uč. s. 156/1 - ústně 
    - uč. s. 157/2, 3, 4 -  ústně, Pamatujte si !         
    - prac. sešit  - citoslovce, s. 13/1 - dokončit
    - Čítanka. s. 82 
 
M - s. 50/ 10 - sešit, cv. 11, 12, 14 na folii
    - s. 51/cv. 21 - sešit
    - Bystré počítání
 
 
11.3. 2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P
    - citoslovce - uč. s. 148/1, 2, 3 - ústně           
    - prac. sešit 2. díl s. 12 - citoslovce, s. 13/1
    - Čítanka. s. 80 - 81
 
M - s. 49/1, 3 (2 sloupečky do sešitu), cv. 5 a 7  na folii
    - Bystré počítání
 
8. 3. 2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P
    - částice - s. 146/1, 147/2           
    - prac. sešit 2. díl s. 12 - částice
    - Mikeš. s. 80 - 82
 
M - s. 47/1
   - kruh - s. 48
   - Bystré počítání
 
7. 3. 2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P
    - spojky s. 144/1 - ústně
    - s. 145/3 - sešit (podtrhnout spojky)               
    - prac. sešit 2. díl s. 11 - celá je hotová
 
M - s. 46/22, 24 (5 příkladů), s. 25
   - Bystré počítání
 
AJ s. 42 - dole - ústně procvičovat otázku: What do you like? a odpověď : I like pizza (salad, chips, fish,...)
do sešitu: What do you like? Co máš rád?
               I like vegetables. Mám rád zeleninu.
 
6. 3. 2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P
    - příslovce s. 141/1 - ústně
    - s. 142 - pamatujte si, cv. 2, 3, 4 - ústně
    - s. 143/5 - ústně, Pamatujte si!                  
    - prac. sešit 2. díl s. 10 - celá je hotová
    - písanka s. 10
    - čítanka s. 78, 79
 
M - s. 44/11, 12
    - s. 45/ cv. 15 (4 příklady), 20 (4 příklady), 21
    - Bystré počítání
 
 
5. 3. 2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P
    - příslovce s. 136 - pamatujte si, 
                    s. 136/5 - na papír, 
                    s. 136/2, 3, 4
    - prac. sešit 2. díl s. 10/1, 2, 3
    - písanka s. 9
    - čítanka s. 78, 79
 
M - s. 44/ cv. 8, 9
    - Bystré počítání
 
AJ - opakování a procvičování slovíček a vět
    - nové učivo - s. 42
    - pracovní sešit s. 42
 
 
4. 3. 2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P
    - slovesa s. 131
    - prac. sešit 2. díl s. 9 - máme celou vypracovanou
    - čítanka s. 76, 77
 
M - s. 41/ cv. 7 - poslední dva sloupečky, cv. 10
    - s. 43/cv. 1, 3
    - Bystré počítání
 
AJ - opakování a procvičování slovíček a vět
    - nové učivo - s. 42
 
 
26. 2. 2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P
    - prac. sešit 2. díl s. 6 - máme celou vypracovanou
    - čítanka s. 74, 75
 
M - s. 37/ cv. 1, 2 - na folii
    - Bystré počítání
AJ - opakování a procvičování slovíček a vět
    - čtení a překlad - s. 40
    - pracovní sešit s. 40 - celá strana hotová
 
20. 2. 2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P
    - prac. sešit 2. díl s. 19/3, 5 
    - uč. s. 117, 118 - cv. 4 
    - Mikeš - s. 75 - 76
    - písanka s. 7 
M - s. 33/ cv. 2, 3, 4
    - Bystré počítání
 
 
19. 2. 2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P
    - prac. sešit 2. díl s. 4/1, 2, 3 - podstatná jména, s. 19/cv. 1, 2
    - Mikeš - po s. 74
    - písanka s. 6 -  dokončit
M - s. 32/ cv. 4, 5, 7
   - s. 33/cv. 1
 
8. 2. 2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P
    - prac. sešit 2. díl s. 18/1, s. 3 - podstatná jména
    - Mikeš - po s. 70
    - písanka s. 3
M - s. 30/ cv. 11, 15 (3 sloupečky)
   
7. 2. 2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P
    - prac. sešit 2. díl s. 17
    - čtenářská gramotnost - ptakopysk
    
M - s. 29/ cv. 1, 2, 3, 4 (5 příkladů), 5 (5 příkladů)
   - DÚ s. 29/cv. 9 (zelený - fólie, žlutý do sešitu)
 
6. 2. 2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P
    - uč s. 97/1 stačí ústně
    - uč. s. 93, 94 - Slušné chování 
    - uč. s. 97/ 2 - DÚ
    - čítanka s. 70, 2. díl písanky - s. 1, 2   
    
M - znovu jsme procvičovali jednotky délky
    - s. 26/ cv. 1, 2, 3 
   
5. 2. 2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P
    - uč s. 95/1, 2 - dokončili jsme - do sešitu jen slova na doplnění
    - uč. s. 96 - vtipy - ústně
    - čítanka s. 70   
    
M - znovu jsme procvičovali jednotky délky
    - s. 28/ cv. 1, 2, 3, 4 - sešit
    - DÚ - s. 28/7
  
4. 2. 2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P
    - uč. s. 93/8, 9 - ústně
    - uč s. 95/1 do sešitu jen slova na doplnění
    DÚ - uč s. 95/2 do sešitu jen slova na doplnění (po: pískovišti)
     - čítanka s. 68 - 70   
    
M - zopakovat si jednotky délky
    - s. 27/ cv. 1,2,4 - sešit
    - s. 27/3, 5 - ústně    
 
AJ - zopakovali jsme a procvičovali dny v týdnu - viz uč. s. 63, věty typu: Has your dad...?
    - prac. list - dny v týdnu
31. 1. 2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P 
     - uč. s. 92 -  tabulka - rozdíl ve významu slov - přečíst a zapamatovat si, cv. 7 do sešitu
     - pracovní sešit 1. díl - celý dokončený
 
M - nebyla 
 
30. 1. 2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P 
     - uč. s. 92/cv. 5 a) - ústně, 5b) sešit
     - pracovní sešit s. 41/cv. 3
     - pracovní sešit s. 34/3 - DÚ
M - s. 20 - čtverec 
 
29. 1. 2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M,P 
     - uč. s. 91/cv. 2,3
     - pracovní sešit s. 41/cv. 2
     - písanka s. 31
     - čítanka s. 66, 67   
    
M - s. 25 - zopakovat si jednotky délky
    - s. 25/8,9 - fólie
    - s. 25/cv. 11 - sešit, cv 12, 13 
 
28. 1. 2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M 
    - řada vyjmenovaných slov po P - uč s. 90, do sešitu napsat řadu vyjmenovaných slov po P, 
    - uč. s. 90/1 - ústně
     - pracovní sešit s. 40 - celá, s. 39/3
     - čítanka s. 64, 65   
    
M - s. 24 - nahoře zopakovat si jednotky délky
    - s. 24/1,2 - fólie
    - s. 24 - zopakovat násobení a dělení 10,100 viz Připomeň si
    - s. 24/cv. 4, 5 - sešit 
 
AJ - zopakovali jsme slovíčka, věty typu: Has your mum got long hair?...
    - uč. s. 36 - číst a překládat věty a otázky
    - do sešitu jsme přepsali a přeložili textík: The Loch Ness Monster
 
25. 1. 2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M 
     - pracovní sešit s. 27/3, s. 39/ cv. 2, 4    
     - Mikeš - do s. 66 
    
M -  s. 22/cv. 77, 78, 80, 81 
 
24. 1. 2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M 
     - pracovní sešit s. 38 - celá vypracovaná, s. 39/ cv.1
     - uč. s. 87/4 - literární sešit     
     - Mikeš   
    
M - s. 19/cv. 66 - fólie, s. 21/cv. 68, 72 - sešit 
 
AJ - zopakovali jsme slovíčka, věty typu: Has your mum got long hair?...
    - uč. s. 36 - číst a překládat věty a otázky
    - popsat svůj obrázek - monster
    - PS s. 36
 
23. 1. 2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M 
     - pracovní sešit s. 38/1, 2, 3, 4 (1 křížovka)
     - uč. s. 88, 89/8 - popis zvířete - slohový sešit    
     - čítanka s. 62  
    
M - s. 8, 15 - pracovat podle pokynů v učebnici
 
22. 1. 2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M 
     - pracovní sešit s. 35 - celá vypracovaná, 36/ cv. 7,8, 37/1, 2
     - uč. s. 87/4 - literární sešit     
     - čítanka s. 62  
    
 
M - s. 19/cv. 60 - fólie, cv. 61, 62, 63 - sešit 
 
AJ - zopakovali jsme slovíčka, věty typu: Has your mum got long hair?...
    -  uč. s. 36 - Big Foot -číst a překládat věty a otázky
 
21. 1. 2019
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M 
     - pracovní sešit s. 35/3, 36, cv. 5, 6
     - uč. s. 88 - tabulka nahoře - přečíst, zapamatovat si
     - uč. s. 88/cv. 5b) (v sešitu z 18.1.)
     - uč. s. 88/ 7 - sešit, cv. 6 - DÚ
     - skládat obrázky s vyjm. slovy podle správného pořadí
     - čítanka s. 60, 61  
     - písanka s. 29
 
M - s. 18/cv. 54 - ústně, cv. 55 - fólie, cv. 56 - sešit
 
AJ - zopakovali jsme slovíčka, věty
    -  prac. sešit s. 35
 
18. 1. 2019
M - pololetní písemná práce
 
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B, L, M 
     - pracovní sešit s. 35/ 1,2 - ta ve spodní části stránky (horní cv. 1,2 přeskočit - vrátíme se k nim příští týden, až po seznámení se slovy           příbuznými)
     - uč. s. 86/cv. 1 - ústně, s. 87/5 - sešit
     - skládat obrázky s vyjm. slovy podle správného pořadí.
 
17. 1. 2019
M - G - pracovní list - opakování: převody jednotek, rýsování úseček, pracovní list s opakováním na pololetní práci - slovní úlohy, sčítání a odčítání, násobení a dělení
 
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B a L
    - vyjmenovaná slova po M - viz: https://www.youtube.com/watch?v=BELO9aEvQPg, uč. s. 86
    - skládat obrázky s vyjm. slovy podle správného pořadí
    - psali jsme pohádku, v níž se vyskytovala vyjmenovaná slova.
 
AJ - opakovat slovíčka a věty: I have got two legs..., s. 34, 35 - číst věty.
 
16. 1. 2019
M - G - opakování, rýsování úseček, pracovní list s opakováním na pololetní práci slovní úlohy, sčítání a odčítání, násobení a dělení
 
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B a L, vyjmenovaná slova po M - uč. s. 86, psaní pohádky - viz pracovní sešit s. 28.
 
15. 1. 2019
M - 2. díl - s. 17/cv. 48 -  sešit, cv. 52 - fólie, G - opakování učiva
 
ČJ - pololetní písemná práce, čítanka s. 59
14. 1. 2019
M - 2. díl - s. 16 /cv. 41 -  sešit, pracovní list s opakováním na pololetní práci
 
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B a L, pracovní list - opakování učiva na pololetní práci, projít si cv. 4 na s. 84
    - čítanka s. 58
 
10. 1. 2019
M - 2. díl - s. 13 /cv. 24 - ústně, cv. 25, 28 sešit, cv. 31 fólie
 
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B a L, opakování učiva na pololetní práci
    - pracovní sešit s. 33/cv. 3, 4
 
21.12.2018
Dnes se děti neučily, takže máš, Jituško, taky volný den. Přejeme ti krásné Vánoce a ať najdeš pod stromečkem vytoužený dáreček. :)
 
20. 12. 2018
M - 2. díl - s. 3 na fólii nebo ústně - znovu jsme procvičovali číselnou řadu do 1000
 
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B a L, skládat řadu vyjm. slov podle správného pořadí 
    - pracovní sešit s. 28/cv. 2, s. 30/cv. 4
 
19. 12. 2018
M - s. 56, cv. 12, 13 do sešitu
    - 2. díl - s. 3 na fólii nebo ústně
 
ČJ - zopakovat řady vyjmenovaných slov po B a L, skládat řadu vyjm. slov podle správného pořadí 
    - pracovní sešit s. 29/cv. 2, s. 30/cv. 3
    - čítanka s. 50, 51
   
 
 
18. 12. 2018
M - s. 56, cv. 9, 10, 11, 14 - do sešitu
   
ČJ - skládat řadu vyjm. slov podle správného pořadí (obrázky se slovy jsem ti, Jituško, poslala po Tobim), 
    - pracovní sešit s. 29, cv. 1, 3, 4, za DÚ s. 30, cv. 1, 2
    - čítanka s. 49
    - písanka s. 23
 
Aj - Merry Christmas - uč. s. 66, 67, 69
 
17. 12. 2018
M - s. 55, cv. 3,4 - na fólii, cv. 5 - do sešitu prvních 5 příkladů, cv. 6, 7 - do sešitu 
   
ČJ - pracovní sešit s. 27, cv. 2,1, s. 28, cv. 1
    - čítanka s. 48
    - písanka s. 22
 
Aj - uč. s. 30 - číst, překládat věty, procvičování vět: Já mám sestru. Já nemám sestru. Já mám dvě sestry..., prac. sešit - s. 31
 
14. 12. 2018
M - s. 54 
   
ČJ - pracovní sešit s. 26/ 5, s. 27/1
    - J. Lada - Mikeš - s. 41 - 44
    - písanka s. 21
 
13. 12. 2018
M - s. 53 
   
ČJ - pracovní sešit s. 25,cv. 1,2,3, za DÚ jsou cv. 1 - 3 na s. 26
    - J. Lada - Mikeš - s. 38 - 40
    - písanka s. 20
 
Aj - s. 30 - číst, překládat věty, prac. sešit - s. 30, cv. 5
 
12. 12. 2018
M - s. 52/cv. 38 - na folii, 39 - na folii, 40, 41, 42 - sešit 
   
ČJ - s. 77,cv. 9 - ústně
     - pracovní sešit s. 25, cv. 4, 5
     - J. Lada - Mikeš - s. 34 - 37
 
11. 12. 2018
M - s. 51/cv. 30, 31, 32, 33 
   
ČJ - s. 76,cv. 6 - do sešitu - jen slova
     - pracovní sešit s. 24
     - čítanka s. 44, 45
 
Aj - s. 30 - číst, překládat věty, prac. sešit - dokončení s. 29
 
10. 12. 2018
M - s. 50/cv. 24, 25, 26, 27 
   
ČJ - s. 75,cv. 4 - do sešitu, cv. 5 - ústně
     - pracovní sešit s. 23
     - čítanka s. 43
 
Aj - s. 29, prac. sešit - dokončení s. 29
 
3. 12. 2018
M - s. 44/cv. 18, 19, 20
   
ČJ - s. 73, cv. 1
     - pracovní sešit z druhé třídy 2. díl, s. 32, 33
     - čítanka s. 40 - 42
     - písanka s. 18 - dokončit
 
Aj - s. 28, prac. sešit - dokončení s. 28
 
28. - 30. 11.2018
M - s. 41/cv. 33 - na folii, cv. 34 - sešit, cv. 36 - fólie,
    - s. 42/cv. 2, 3, 4
    - s. 43/cv. 8
    
ČJ - pracovní sešit z druhé třídy 2. díl, s. 30, 31
     - čítanka s. 38, 39
     - písanka s. 18
 
Aj - s. 27, prac. sešit - dokončení s. 27
 
 
12. 11. 2018
M - s. 28/cv. 22 - na folii, s. 29/cv. 25, 34 - sešit, cv. 26, 27 -  ústně
    
ČJ - pracovní sešit s. 20/1 dole - slohová cvičení
     - čítanka s. 30, 31
     - písanka s. 13 - dokončit
 
9. 11. 2018
M - s. 27, cv. 8, 15 - ústně, 11, 13 - na folii, cv. 10, 12, 14 - sešit
    
ČJ - pracovní sešit s. 21/3, s. 22/1
 
7. a 8. 11. 2018
M - s. 24, cv. 62
    - s. 25
    - s. 26, cv. 5, 6
    - s. 28, cv. 17 
 
ČJ - s. 52, cv. 4, 3 a,b - ústně, c - písemně
 
26. 10. 2018
 
Projektový den ke 100. výročí založení republiky.
 
25. 10. 2018
- Český jazyk 
Pracovní sešit s. 18
Písanka s. 11
 
- M 
Bystré počítání s. 28
 
19. 10. 2018
- Český jazyk - uč. s. 32/cv. 3, s. 33/cv. 4, 5, 6, 
Pracovní sešit s. 19, cv. 4
 
 
- M - Bystré počítání s. 23
 
18. 10. 2018
- Český jazyk - uč. s. 32, Pamatujte si, cv. 2
Pracovní sešit s. 19, cv. 1, 2, 3
 
- M - uč. s. 21
 
 
17. 10. 2018
- Český jazyk - uč. s. 27 - 30
Písanka s. 9
čítanka s. 23
 
- M - uč. s. 9 - přímka - cv. 3
Bystré počítání s. 22
 
16. 10. 2018
- Český jazyk - uč. s. 31
 pracovní sešit s. 13
čítanka s. 22, 23
 
- M - Bystré počítání s. 21
 
15. 10. 2018
- Český jazyk - uč. s. 25, 26
 pracovní sešit s. 12/cv. 13, 14, 15
písanka s. 8
čítanka s. 20, 21
 
- M - Bystré počítání s. 18, 19, 20
 
12. 10. 2018
- Český jazyk - uč. s. 24, cv. 3
 pracovní sešit s. 12/cv. 11, 12
 
 
- M - Bystré počítání s. 16, 17
 
11. 10. 2018
- Český jazyk - uč. s. 23, cv. 2
 pracovní sešit s. 11/cv. 8 - 10
 
 
- M - Bystré počítání s. 15
 
AJ - s. 11, procvičit - čísla do 20, pracovní sešit s. 11 - dole
 
10. 10. 2018
- Český jazyk - uč. s. 22, cv. 3
pracovní sešit s. 11, cv. 6,7
uč. s. 22, 23 - Věta jednoduchá, druhy vět - Zopakujte si!
Čítanka s. 19
Písanka s. 7
 
 
ČJ - druhá hodina - slohová cv. - popis
prac. sešit s. 13, cv. 1
 
- M - s. 20/ cv.  22
        Bystré počítání s. 13, 14
 
9. 10. 2018
- Český jazyk - pracovní sešit s. 10 - celá strana
Čítanka s. 18
Policejní křeček - první dvě kapitoly
 
- M - s. 19/ cv.  16
        Bystré počítání s. 11, 12
 
AJ - s. 11 - How old are you, pracovní sešit s. 11 - dokončit
8. 10. 2018
- Český jazyk - pracovní sešit s. 9/cv. 7
Čítanka s. 17
 
- M - s. 19/ cv.  14
        Bystré počítání s. 9, 10
 
AJ - s. 11 - nová slovíčka - čísla do 20, pracovní sešit s. 11 - nahoře
 
5. 10. 2018
- Český jazyk - pracovní sešit s. 9
Káťa a Škubánek dočíst knížku
Písanka s. 6 - dokončit
 
- M -  s. 19/ cv. 12, 13
       Bystré počítání s. 8 - po dnešku je celá strana dokončená
 
4. 10. 2018
- Český jazyk - pracovní sešit s. 8
Káťa a Škubánek s. 59 - 62
 
- M - s. 16/ cv.  5
        s. 17/ cv. 6, 7, 8, 9, 11
 
AJ - procvičit slovíčka, pracovní sešit s. 10
 
3. 10. 2018
- Český jazyk - uč. str. 18 - Zopakujte si, cv. 1 (neopisovat celé cv., vypsat jen slova s ě)
- písanka dokončit s. 6 (písmeno u)
Čítanka s. 14 - 16
DÚ str. 17, cv.4b)
 
- M - s. 16/ cv.  1, 2, 3, 4
 
 
2. 10. 2018
Dnes se vyučování odehrávalo v duchu Dne čtenářské gramotnosti, takže bude stačit když si v matematice na str. 14 vypracujete cv. 63
a v pracovním sešitu do matematiky vypracujete cv. 1, 2 na str. 8
 
- AJ - uč. str. 10
      - pracovní sešit s. 10
     
1. 10. 2018
- Český jazyk - uč. str. 16 - Zopakujte si, cv. 1 (úkoly z cv. 1 na str. 15) , str. 17, cv. 2
- písanka s. 6 (písmeno i)
Káťa a Škubánek - dočtení kapitoly Démantový obojek
DÚ str. 16, cv.4a)
 
- M - s. 14/ cv.  62, s. 15
 
- AJ - pracovní sešit s. 8, 9 
      - uč. str. 9
 
21. 9. 2018
- Český jazyk - uč. str. 15, cv. 6 (psaní slov s u, ú, ů)
- pracovní sešit s. 4,  cv. 3
Káťa a Škubánek - Na horách
 
- M - s. 11/ cv.. 41, 42, 43
 
 
 
20. 9. 2018
- Český jazyk - uč. str. 14 (dole), psaní slov s u, ú, ů
- pracovní sešit s. 5
 
- M - s. 10/ cv. 28, 39, 40
- Bystré počítání s. 3
 
- AJ - Classroom bugs - uč. str. 6
- pracovní sešit s. 6
 
 
19. 9. 2018
- Český jazyk - opakování abecedy
- pracovní sešit s. 4
 
- M - s. 9 - bod, přímka
 
 
18. 9. 2018
- Český jazyk - s. 14 - Zopakuj si! Uč. s. 14/cv. 5 - písemně
- pracovní sešit s. 14
- Káťa a Škubánek - dočíst kapitolu Jak se Škubánek přestal bát
 
- M - s. 8
- Bystré počítání s. 3
 
- AJ - čísla 1 - 12
- pracovní sešit s. 5
 
 
 

Kalendář akcí

28.08.2019 18:06

ZÁŘÍ 2019

 2.9. Zahájení nového školního roku 2019/2020 (1 vyučovací hodina)  5.9. Naučný program o dravcích - Seiferos (na hřišti, cena 60,- Kč) 26.9. Den jazyků (4 vyučovací hodiny - součástí bude anglické divadlo Slunečnice v hale Sokola, cena 50 Kč) 27.9. Parkourový seminář v hale Sokola (cena...

—————

31.05.2019 19:04

ČERVEN 2019

  4. 6. - Výlet - Pevnost Boyard 18. 6. - Uzavření klasifikace 19. 6. - Plavecké závody 21. 6. - Den s integrovaným záchranným systémem v Pohořelicích 24. 6. - Od tohoto dne bude vyučování zkrácené na 4 vyučovací hodiny 25. 6. - Předávání učebnic 26. 6. - Sportovní den 28. 6. -...

—————

30.04.2019 20:05

KVĚTEN 2019

  3. 5. - Česko se hýbe ve školách plných zdraví (soutěž - taneční kroužek Crazy - Lucka) 9. 5.  - Branný den (4 vyuč. hodiny, aktovku necháte doma, do školy ve sportovním oblečení a obuvi, do batůžku svačinu, pití, čip, kapesníky) 9.  5. - Hry bez hranic (SVČ Pohořelice -...

—————

31.03.2019 07:50

DUBEN 2019

  4. duben - Divadlo Bolka Polívky - Tři mušketýři (cena představení 100,- Kč, doprava 21,- Kč) 17. duben - Třídní schůzka a hovorové hodiny, začátek v 16.45 17. duben - Fotbalový McDonald´s Cup (vybraní žáci) 17. duben - Třídní schůzka (16.45 h), poté hovorové hodiny (do 18.00...

—————

02.03.2019 20:18

BŘEZEN 2019

21. 3. - Matematický klokan

—————

05.02.2019 14:14

ÚNOR 2019

1. únor - Pololetní prázdniny 11. - 15. února - Jarní prázdniny 17. únor - Maškarní ples 25. únor - Třídní kolo recitační soutěže 27. únor - Školní kolo recitační soutěže 27. únor - Den bez palmového oleje

—————

02.01.2019 14:57

LEDEN 2019

11.1.2019  - divadelní představení - Pohádka z bedny ( v tělocvičně ZŠ, cena 50,- Kč) 23.1.2019 - uzavření klasifikace za 1. pololetí 31.1.2019  - zkrácené vyučování do 11.30h, 4. h - třídnická hodina (předání výpisu vysvědčení)        1. února - pololetní...

—————

30.11.2018 16:34

PROSINEC

5.12. - MOŽNÁ PŘIJDE MIKULÁŠ 21.12. - VÁNOČNÍ BESÍDKA VE TŘÍDĚ (s sebou hrníček, sáček čaje, cukr, lžička, vánoční cukroví, pouzdro), KOLEDOVÁNÍ v DPS.  VYUČOVÁNÍ KONČÍ V 11.30. 27. - 28., 31. 12. 2018, 2.1.2019 -  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY  Do školy jdeme ve čtvrtek 3.1.2019

—————

11.11.2018 21:42

LISTOPAD 2018

21. listopadu - Projektový den - 4 vyučovací hodiny, Tvořivé dílny (2 vyuč. hodiny) 22. listopadu  - Hovorové hodiny od 16.00 do 18.00 hodin.

—————

29.09.2018 22:00

ŘÍJEN 2018

  2. října - Projektový den - Čtenářská gramotnost (v rámci vyučovacích hodin) 4. října  - třídní schůzka  (v 16.00 h ve 3. A) 1. - 7. října - Logická olympiáda - základní kolo (přihlášení žáci) 17. - 19. října - Podzimní sběr papíru 26. října  -...

—————