Školní jarmark

17.12.2017 16:58

Vážení rodiče,

v letošním roce bylo prodejem výrobků dětí vybráno 1625,- Kč. Na zakoupený materiál bylo odečteno 430,- Kč. 

Děkuji Vám za nákup výrobků. Peníze využijeme na zakoupení pomůcek do VV, Pč. 

Zvláště ráda bych poděkovala za pomoc s prodejem těmto maminkám – paní Klimešové, Hanušové, Němečkové a Hrudové. Paní Fraisové náleží velké poděkování za věnování voskových plátů na výrobu svíček a za pomoc s jejich tvořením.

—————

Zpět