Pololetní písemky

09.01.2018 18:40

Příští týden si napíšeme pololetní písemku z matematiky a českého jazyka. Obsahem písemky bude:

Český jazyk

- diktát, slova souznačná, protikladná, slova významem nadřazená, podřazená, řazení slov podle abecedy, druhy vět, dělení slov na slabiky.

 

Matematika

- sčítání a odčítání do 100 (příklady typu: 60 + 20, 70 + 3, _ + 60 = 62, 87 + 7, 80 - 30, 70 - 4, _ -  20 = 50, 83 - 9 ...),

slovní úloha

—————

Zpět