Pochvala

08.01.2018 15:20

Chválím děti, které si pilně procvičují sčítání a odčítání do 100 na fólii.

—————

Zpět