LISTOPAD

01.11.2017 14:02

15. 11. 2017    Projektový den - Tvořivé dílny

21. 11. 2017     Staré pověsti české (Program se uskuteční v tělocvičně, cena 45,- Kč)

23. 11. 2017    Hovorové hodiny 16.00 - 18.00 (hodnocení prospěchu a chování v 1. čtvrtletí)

26. 11. 2017    Rozsvěcení vánočního stromu  (Prodej třídních výrobků.)  

 

—————

Zpět