Čtvrtletní práce

13.11.2018 17:16

Tento týden si napíšeme čtvrtletní práce z českého jazyka a matematiky. Nic nového jsme se neučili, celého čtvrt roku jsme opakovali učivo z 2. ročníku (ČJ - přehled - viz probírané učivo, M - sčítání a odčítání do 100, násobilka, slovní úloha, přímka, úsečka, polopřímka, převody jednotek). 

—————

Zpět