42. týden (12. - 16.6.2017)

09.06.2017 21:04

            

ČJ

Slabikář - str. 105 - 107

Procvičování všech tvarů dosud probraných písmen, rozvoj slovní zásoby, doplňování písmen do mřížky, skládání slov ze skládací abecedy, opis a přepis slov a vět, orientace v textu, doplňování slov z čteného textu do vět.

Písanka 4 -  str. 35, 36

                                                                                                         

             

             

 

4. díl - str. 26 - 27

Sčítání a odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20, procvičování sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky,  číselná osa, porovnávání čísel

do 20, slovní úlohy

 

              

 

PRV - str. 68

Člověk ve společnosti

 

 

              

             

 

AJ - učebnice str. 53, 54

     - pracovní sešit str. 46, 47

Učivo: 

Bathtime!

Every day I wash my hands / face.

I brush my teeth / hair.

It´s cold/ hot/ warm.

Slovíčka: pracovní sešit str. 74

 

—————

Zpět