4. týden (25.-29.9.2017)

24.09.2017 19:44

 

           

 

ČJ str. 18 - 23

  • Slabiky di, ti, ni, dy, ty, ny, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
  • Věta, slovo, slabika
  • Opakování velkých a malých písmen

Písanka 1 -  str. 5, 6

Čítanka - str. 15, 16

    Vítek je zase doma 10. kap.                                                                                              

 

             

 

M  5. díl, str. 8

Opakování sčítání a odčítání v oboru čísel do 20, procvičování sčítání a odčítání do 20, číselná osa, porovnávání čísel do 20, slovní úlohy, číselná řada do 100

 

              

PRV - str. 6

Cesta do školy (dopravní výchova)

 

 

              

             

 

AJ - učebnice str. 4,5

    

Opakování slovíček z 1. ročníku

The alphabet

 

 

—————

Zpět