3. týden (18.9.-22.9.2017)

17.09.2017 19:45

 

           

 

ČJ str. 15 - 17

  • Slabiky di, ti, ni, dy, ty, ny, dě, tě, ně, 
  •              bě, pě, vě, mě
  • Opakování velkých a malých písmen

Pracovní sešit s. 6

Písanka 1 -  str. 3, 4

Čítanka - str. 8, 9

    Vítek je zase doma 6., 7., 8., 9. kap.                                                                                              

 

             

 

M  5. díl 

Opakování sčítání a odčítání v oboru čísel do 20, procvičování sčítání a odčítání do 20, číselná osa, porovnávání čísel do 20, slovní úlohy, číselná řada do 100

 

              

PRV - str. 6

Cesta do školy (dopravní výchova)

 

 

              

             

 

AJ - učebnice str. 2, 3

    

Opakování slovíček z 1. ročníku

 

 

—————

Zpět