3.11.2017

03.11.2017 16:00

Číst - Velmi užitečné by bylo, kdyby si děti pro zopakování učiva četly i v učebnici prvouky - texty jsou krátké, srozumitelné, doplněné obrázky, pro děti jak dělané. :) (Skončili jsme na str. 13.)

—————

Zpět