28. týden (12. 3. - 16. 3. 2018)

10.03.2018 19:08
 

           

 

ČJ str. 107 - 110

  • Slohové úkoly - píšeme adresu
  • Vlastní jména měst, obcí, hor a řek
  • Procvičujeme toto učivo:
  • Souhlásky pravopisně tvrdé, měkké, obojetné 
  • psaní slov s u, ú, ů, dvojhlásky,  slabikotvorné r, l, m
  • Věta, druhy vět 
  • Řazení slov podle abecedy
  • Vlastní jména osob a zvířat
  • Slova významem protikladná, slova se stejným významem, slova významem nadřazená, podřazená, souřadná

Písanka  s. 10, 11

Pracovní sešit - dokončení 1. dílu

Čítanka - s. 93, 94

Josef Kolář - Z deníku kocoura Modroočka (12. a 13. kapitola)

 

 

             

M  7. díl, str. 1 - 2

- Násobení a dělení dvěma, třemi,  čtyřmi 

- Procvičování sčítání a odčítání do 100 (např. 64 + 20, 33 - 13, 82 - 30, 32 + 5, 78 - 6, 38 + 9, 43 - 7... )

- Slovní úlohy, 

G - jednotky délky - centimetr,  milimetr, decimetr, převody jednotek z cm na mm a opačně

              

PRV - str.  40, 41

              

             

AJ - učebnice str. 37

     - pracovní sešit s. 32, 33

- I´ve got brown (black, blond, red) hair, Happy faces  

- From cows we get milk. From milk we get yoghurt...

- Food

- Do you like cheese? I like.../ I don´t like...

- It´s loud. (quiet, fast, slow)

-School time (a chair, a table, a pen, a techer, a book, a clock)

- Colours

- The alphabet, the animals

- I can see a lion/I cannot...

- Can you (zebras...) snap (hiss, roar, climb, fly, run)?

- Slovíčka - Pracovní sešit s. 73, 74

 

 

—————

Zpět