27. týden (5. 3. - 9. 3. 2018)

04.03.2018 07:46
 

           

 

ČJ str. 104 - 106

  • Souhlásky pravopisně tvrdé, měkké, obojetné
  • Procvičujeme toto učivo:
  • Hlásky - písmena - psaní slov s u, ú, ů, dvojhlásky,  slabikotvorné r, l, m
  • Věta, druhy vět 
  • Řazení slov podle abecedy
  • Vlastní jména osob a zvířat
  • Slova významem protikladná, slova se stejným významem, slova významem nadřazená, podřazená, souřadná

Písanka  s. 6, 7, 8, 9

Pracovní sešit s. 47 - 51, 52/3, 4

Čítanka - s. 93, 94

Josef Kolář - Z deníku kocoura Modroočka (10. a 11. kapitola)

 

 

             

M  6. díl, str. 30 - 32

- Násobení a dělení dvěma, násobení a dělení třemi, násobení a dělení čtyřmi 

- Procvičování sčítání a odčítání do 100 (např. 64 + 20, 33 - 13, 82 - 30, 32 + 5, 78 - 6, 38 + 9, 43 - 7... )

- Slovní úlohy, 

G - jednotky délky - centimetr,  milimetr, decimetr, převody jednotek z cm na mm a opačně

              

PRV - str.  39

              

             

AJ - učebnice str. 36

     - pracovní sešit s. 31

- I´ve got brown (black, blond, red) hair, Happy faces  

- From cows we get milk. From milk we get yoghurt...

- Food

- Do you like cheese? I like.../ I don´t like...

- It´s loud. (quiet, fast, slow)

-School time (a chair, a table, a pen, a techer, a book, a clock)

- Colours

- The alphabet, the animals

- I can see a lion/I cannot...

- Can you (zebras...) snap (hiss, roar, climb, fly, run)?

- Slovíčka - Pracovní sešit s. 73, 74

 

 

—————

Zpět