25. týden (19. 2. - 23. 2. 2018)

16.02.2018 16:09

           

 

ČJ str. 96 - 99

  • Souhlásky pravopisně tvrdé a měkké, slabiky di, ti, ni/dy, ty, ny
  • Procvičujeme toto učivo:
  • Slabikotvorné r, l, m
  • Hlásky - písmena - psaní slov s u, ú, ů, dvojhlásky
  • Věta, druhy vět 
  • Řazení slov podle abecedy
  • Vlastní jména osob a zvířat
  • Slova významem protikladná, slova se stejným významem, slova významem nadřazená, podřazená, souřadná

Písanka 2 -  s. 4

Pracovní sešit s. 42, 43

Čítanka - s. 96 

Josef Kolář - Z deníku kocoura Modroočka (7. a 8. kapitola)

 

 

             

M  6. díl, str. 26, 27

- Násobení a dělení dvěma, třemi, násobení  čtyřmi

- Procvičování sčítání a odčítání do 100 (64 + 20, 33 - 13, 82 - 30, 32 + 5, 78 - 6, 38 + 9, 43 - 7... )

- Slovní úlohy

              

PRV - str. 37, 38

              

             

AJ - učebnice str. 34

     - pracovní sešit  str. 28, 29

- happy faces

- From cows we get milk. From milk we get yoghurt...

- Food

- Do you like cheese? I like.../ I don´t like...

- It´s loud. (quiet, fast, slow)

-School time (a chair, a table, a pen, a techer, a book, a clock)

- Colours

- The alphabet, the animals

- I can see a lion/I cannot...

- Can you (zebras...) snap (hiss, roar, climb, fly, run)?

- Slovíčka - Pracovní sešit s. 73, 74

 

—————

Zpět