24. týden (12. - 16. 2. 2018)

08.02.2018 17:25

           

 

ČJ str. 93 - 96

  • Souhlásky, slabikotvorné r, l, m
  • Procvičujeme toto učivo:
  • Hlásky - písmena - psaní slov s u, ú, ů, dvojhlásky
  • Věta, druhy vět, pořádek slov ve větě, správný sled vět  v krátkém příběhu 
  • Řazení slov podle abecedy
  • Vlastní jména osob a zvířat
  • Slova významem protikladná, slova se stejným významem, slova významem nadřazená, podřazená, souřadná

Písanka 2 -  s. 2, 3 

Pracovní sešit s. 40, 41

Čítanka - s. 88 - 89 

Josef Kolář - Z deníku kocoura Modroočka (5. a 6. kapitola)

 

 

             

M  6. díl, str. 24, 25, 26 - cv. 1, 2, 3, 5

- Násobení a dělení dvěma, násobení a dělení třemi

- Procvičování sčítání a odčítání do 100 (64 + 20, 33 - 13, 82 - 30, 32 + 5, 78 - 6, 38 + 9, 43 - 7... )

- Slovní úlohy, 

G - jednotky délky - centimetr,  milimetr, decimetr, převody jednotek z cm na mm a opačně

              

PRV - str. 36

              

             

AJ - učebnice str. 32, 33

- Happy faces  

- From cows we get milk. From milk we get yoghurt...

- Food

- Do you like cheese? I like.../ I don´t like...

- It´s loud. (quiet, fast, slow)

-School time (a chair, a table, a pen, a techer, a book, a clock)

- Colours

- The alphabet, the animals

- I can see a lion/I cannot...

- Can you (zebras...) snap (hiss, roar, climb, fly, run)?

- Slovíčka - Pracovní sešit s. 73, 74

 

—————

Zpět