22. týden (29.1. - 2.2.2018)

28.01.2018 21:29

           

 

ČJ str. 91, 92

  • Hlásky - písmena - psaní slov s u, ú, ů, dvojhlásky
  • Procvičujeme toto učivo:
  • Věta, druhy vět, pořádek slov ve větě, správný sled vět  v krátkém příběhu 
  • Řazení slov podle abecedy
  • Vlastní jména osob a zvířat
  • Slova významem protikladná, slova se stejným významem, slova významem nadřazená, podřazená, souřadná

Písanka 1 - dokončit

Pracovní sešit s. 38, 39

Čítanka - s. 83 

Josef Kolář - Z deníku kocoura Modroočka (3. a 4. kapitola)

 

 

             

M  6. díl, str. 22, 23

- Násobení, dělení dvěma, násobení třemi

- Procvičování sčítání a odčítání do 100 (64 + 20, 33 - 13, 82 - 30, 32 + 5, 78 - 6, 38 + 9, 43 - 7... )

- Slovní úlohy, 

G - jednotky délky - centimetr,  milimetr, decimetr, převody jednotek z cm na mm a opačně

              

PRV - Hodina nebyla. Místo prvouky jsme si vzali další hodinu angličtiny.

              

             

AJ - učebnice str. 27

     - pracovní sešit  str. 24, 26, 27

- From cows we get milk. From milk we get yoghurt...

- Food

- Do you like cheese? I like.../ I don´t like...

- It´s loud. (quiet, fast, slow)

-School time (a chair, a table, a pen, a techer, a book, a clock)

- Colours

- The alphabet, the animals

- I can see a lion/I cannot...

- Can you (zebras...) snap (hiss, roar, climb, fly, run)?

- Slovíčka - Pracovní sešit s. 73, 74

 

 

—————

Zpět