21. týden (22. 1. - 26. 1. 2018)

19.01.2018 21:47

           

 

ČJ str. 90 

  • Hlásky - písmena - psaní slov s u, ú, ů
  • Procvičujeme toto učivo:
  • Věta, druhy vět, pořádek slov ve větě, správný sled vět  v krátkém příběhu 
  • Řazení slov podle abecedy
  • Vlastní jména osob a zvířat
  • Slova významem protikladná, slova se stejným významem, slova významem nadřazená, podřazená, souřadná

Písanka 1 -  str. 38

Pracovní sešit s. 35, 36, 37

Čítanka - s. 79 - 81

Zuzana Pospíšilová - Kouzelná třída

 

             

M  6. díl, str. 20, 21

- Násobení, dělení dvěma

- Procvičování sčítání a odčítání do 100 (64 + 20, 33 - 13, 82 - 30, 32 + 5, 78 - 6, 38 + 9, 43 - 7... )

- Číselná řada do 100

- Slovní úlohy

G - jednotky délky - centimetr,  milimetr, decimetr, převody jednotek z cm na mm a opačně

              

PRV - Česká republika - str. 31

              

             

AJ - učebnice str. 26

     - pracovní sešit  str. 25

- Food

- Do you like cheese? I like.../ I don´t like...

- It´s loud. (quiet, fast, slow)

-School time (a chair, a table, a pen, a techer, a book, a clock)

- Colours

- The alphabet, the animals

- I can see a lion/I cannot...

- Can you (zebras...) snap (hiss, roar, climb, fly, run)?

- Slovíčka - Pracovní sešit s. 73, 74

 

—————

Zpět