2. týden (10.9. - 14.9.2018)

10.09.2018 14:56

           

 

ČJ str. 9 - 12

OPAKOVÁNÍ UČIVA 2. ROČNÍKU

  • Procvičujeme a opakujeme toto učivo:
  • synonyma, antonyma, slova významem nadřazená, podřazená a souřadná
  • věta, slovo, slabika
  • hláska a písmeno

Pracovní sešit - 1. díl, s. 3, 15, 16

Písanka s. 1, 2

Čítanka s. 4 - 7

Káťa a Škubánek (2 kapitoly)

 

 

             

M  1. díl, str. 3 - 6

Pracovní sešit s. 2

- Procvičování sčítání a odčítání do 100, porovnávání čísel, slovní úlohy, opakování násobení a dělení 2, 3, číselná osa

 

 

              

             

AJ     

- učebnice str. 3, 4

- pracovní sešit - s. 2 - 4

Colours

Co jsme se učili v loňském roce:     

    I am wearing a skirt. Are you wearing a dress?

I am upstairs/downstairs/on the left/on the right

Where is my...?

Is it a ...? i don´t know. It´s a television

- I´ve got brown (black, blond, red) hair  

From cows we get milk. From milk we get yoghurt...

- Food

- Do you like cheese? I like.../ I don´t like...

- It´s loud. (quiet, fast, slow)

- School time (a chair, a table, a pen, a techer, a book, a clock)

- Colours

- The alphabet, the animals

- I can see a lion/I cannot...

- Can you (zebras...) snap (hiss, roar, climb, fly, run)?

 

 

—————

Zpět