19. týden (8.1. - 12.1.2018)

05.01.2018 15:47

           

 

ČJ str. 79 - 85

  • Slabika
  • Slova významem protikladná, slova se stejným významem, slova významem nadřazená, podřazená, souřadná
  • Popisujeme osobu

Procvičujeme toto učivo:

  • Věta, druhy vět, pořádek slov ve větě, správný sled vět  v krátkém příběhu 
  • Abeceda
  • Vlastní jména osob a zvířat

Písanka 1 -  str. 34, 35

Pracovní sešit s. 30, 32

Čítanka - s. 61, 65

Zuzana Pospíšilová - Kouzelná třída

 

             

M  6. díl, str. 16, 17

- Násobení dvěma

- Procvičování sčítání a odčítání do 100 (64 + 20, 82 - 30, 32 + 5, 78 - 6, 38 + 9, 43 - 7... )

- Číselná řada do 100

- Opakování sčítání a odčítání v oboru čísel  do 20 - procvičování

- Slovní úlohy

              

PRV - Zima - str. 32, 33

              

             

AJ - učebnice str. 24

     - pracovní sešit  str. 20, 21

- Food

- Do you like cheese? I like.../ I don´t like...

- It´s loud. (quiet, fast, slow)

-School time (a chair, a table, a pen, a techer, a book, a clock)

- Colours

- The alphabet, the animals

- I can see a lion/I cannot...

- Can you (zebras...) snap (hiss, roar, climb, fly, run)?

- Slovíčka - Pracovní sešit s. 73

 

 

 

—————

Zpět