18.10.2017

18.10.2017 13:48

M - s. 18, cv. 4.

Číst svou knížku.

Přinést si listy různé velikosti i barev.

 

—————

Zpět