14. týden (4.12. - 8.12.2017)

01.12.2017 15:59
 

           

 

ČJ str. 65 - 68

  • Slovo a jeho význam
  • Slova významem protikladná, slova se stejným významem

 

Procvičujeme toto učivo:

  • Věta, druhy vět, pořádek slov ve větě, správný sled vět  v krátkém příběhu 
  • Abeceda
  • Vlastní jména osob a zvířat

Písanka 1 -  str. 27, 28

Pracovní sešit s. 22, 23, 24

Čítanka - s. 39

Zuzana Pospíšilová - Školní strašidlo  

 

 

             

M  6. díl, str. 7, 8, 9 - cv. 1,2

- Sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes desítku 

(38 + 9, 43 - 7... )

- Sčítání a odčítání dvojciferných čísel (64 + 20, 82 - 30...)

- Sčítání a odčítání jednotek bez přechodu desítky (32 + 5, 78 - 6...) - procvičování

- Číselná řada do 100

- Opakování sčítání a odčítání v oboru čísel  do 20 - procvičování

- Slovní úlohy

- Rýsování - přímka, body na přímce

              

PRV - str. 34, 24 - 25 

- Mikuláš

- Rodina

              

             

 

AJ - učebnice str. 20, 21 

    Pracovní sešit  str. 16, 17 

 

- It´s loud. (quiet, fast, slow)

-School time (a chair, a table, a pen, a techer, a book, a clock)

- Colours

- The alphabet, the animals

- I can see a lion/I cannot...

- Can you (zebras...) snap (hiss, roar, climb, fly, run)?

- Slovíčka - Pracovní sešit s. 73

 

 

—————

Zpět