Uvolnění žáka na rekreaci

Při absenci na jeden den se žák omlouvá u třídní učitelky, na více dní u ředitelky školy prostřednictvím TU (písemná žádost rodičů, základním předpokladem uvolnění z výuky na více dní je doplnění učiva bez následného omlouvání z klasifikace). V případě nepřítomnosti TU uvolňuje žáka náhradní TU. Žádost ředitelce školy předkládá zákonný zástupce před započetím absence.

 

09_Uvolneni_na_rekreaci.docx (12420)