Informace

20.11.2018 16:06

Projektový den

Ve středu 21.11. budou dvě poslední vyučovací hodiny věnovány tvoření. Vyučování bude zkráceno na 4 vyučovací hodiny. První dvě hodiny bude český jazyk a matematika.

—————

13.11.2018 17:16

Čtvrtletní práce

Tento týden si napíšeme čtvrtletní práce z českého jazyka a matematiky. Nic nového jsme se neučili, celého čtvrt roku jsme opakovali učivo z 2. ročníku (ČJ - přehled - viz probírané učivo, M - sčítání a odčítání do 100, násobilka, slovní úloha, přímka, úsečka, polopřímka, převody jednotek). 

—————

12.11.2018 13:06

Jak to dopadlo?

Dnes jsme se učili přední steh. Děti byly moc šikovné, po předchozím zápolení s navlékáním niti do jehly se všem podařilo přední steh zdolat. Honzík byl tak rychlý, že si dokonce stihl vyšít zadním stehem i své jméno. :)

—————

09.11.2018 19:44

Naše Sára ve dne šije, v noci párá

Milé maminky,  v pondělí se v pracovních činnostech pustíme do šití. Vybavte prosím své dítě vhodnou jehlou a uměním navlékat do této jehly nit (bavlnku). Děkuji za spolupráci. 

—————

09.11.2018 15:47

Poděkování "dobrým andělům"

Vážení rodiče,  v říjnu byla možnost podílet se na charitativní sbírce pro nadaci Dobrý anděl. Naše třída přispěla částkou 1400,- Kč. Děkuji všem rodičům za ochotu pomoci.  

—————

07.11.2018 16:41

Neplave se

Vážení rodiče,  v pátek 9.11. nebude výuka plavání z důvodu nepřítomnosti p. uč. Paříka. Děti budou mít 2 hodiny TV v tělocvičně.

—————

02.11.2018 20:48

Hovorové hodiny

Vážení rodiče,  dne 22.11. se v době od 16.00 do 18.00 konají ve 3. A hovorové hodiny.

—————

01.11.2018 16:12

Násobilka

Vážení rodiče,  dva měsíce jsme opakovali a procvičovali celou malou násobilku, přesto jsou mezi dětmi značné rozdíly. Zatímco jedni podávají úžasné výkony - pracují rychle, bezchybně, jiným činí násobilka stále problémy. Děti by měly procvičovat denně násobení i dělení - ústně (stačí pár...

—————


Probírané učivo

18.11.2018 17:53

12. týden (19. - 23. 11. 2018) LICHÝ TÝDEN

              ČJ str. 60 -...

—————


Kalendář akcí

11.11.2018 21:42

LISTOPAD 2018

21. listopadu - Projektový den - 4 vyučovací hodiny, Tvořivé dílny (2 vyuč. hodiny) 22. listopadu  - Hovorové hodiny od 16.00 do 18.00 hodin.

—————