Pro marody

Přejeme nemocným, ať jsou brzy zdraví jako . Určitě jste zvědaví, co jsme dělali. :) Tak tedy:

 

18.10.2017

- Český jazyk

 • učebnice str. 36, cv. 1a) do slohového sešitu, zbytek cv. 1 a cv. 3, 4 ústně.
 • pracovní sešit s. 10, cv. 1, 3
 • písanka s. 13 - dokončit
    - M str. 17 - dokončit
 

 

17.10.2017

- Český jazyk

 • učebnice str. 35, cv. 9, cv. 13a - poslední řádek  (DÚ - s. 35, cv. 10)
 • pracovní sešit s. 9 - dokončit
 • Vítek je zase doma -19. - 23. kap.
 • písanka s. 13
    - M str. 16 - dokončit, str. 17, cv. 1, 2
    - AJ  - str. 9, prac. sešit s. 6
 

16.10.2017

- Český jazyk

 • učebnice str. 34, cv. 8
 • pracovní sešit s. 9 (v 1. - 3. cvičení - napsat písmena od o po ť)
 • Vítek je zase doma -18. kap.

- M str. 16

- Prv - jehličnaté  a listnaté stromy - prac. list

 

 

12. - 13.10.2017

- Český jazyk

 • učebnice str. 34
 • pracovní sešit s. 9 (v 1. - 3. cvičení - napsat písmena od a - ň)
 • písanka str. 12
 • čítanka str. 10
 • Vítek je zase doma - 15. - 17. kap.

- M str. 15

 

 

5.- 6.10.2017

- Český jazyk

 • učebnice str. 27 - 29 (slohové úkoly), s. 30, cv. 3 (po ...mobil)
 • písanka str. 10
 • čítanka str. 12, 13, 14

- M str. 10, 12

 

3.10.2017

AJ - str. 6, 7 - zvířata, abeceda

 

2.10.2017

- Český jazyk str. 24, 25 - vlastní jména osob, napsat jména a příjmení pěti spolužáků

- Prvouka str. 7 - dopravní prostředky

- M - str. 9

 

25.9.2017

- Český jazyk - str. 18, pracovní list - slabiky, slova, věty, napsat jména a příjmení pěti spolužáků

- Prvouka - str. 6 (opakování dopravních značek)

- M - str. 8, cv. 1,2,3